<!––>Soms dient men een Magento 2.0 webshop te verhuizen naar een andere server. Dit is een vrij eenvoudige taak en de stappen worden hieronder uitgelegd.

Export Magento 2 Database

Als eerste maakt u een backup van de database vanuit bijvoorbeeld PHPMyAdmin.

Back-up en overbrenging van Magento 2 Bestanden en mappen

Vervolgens maakt een backup van de directory waarop uw magento webshop is geïnstalleerd via ftp. Wellicht kunt u ook vanuit uw server direct een backup maken en dit downloaden als een zip file. Vervolgens installeert / upload u de bestanden naar de Magento directory van uw nieuwe server.

Import Magento 2 Database

Ondertussen importeert u met bijvoorbeeld PHPMyAdmin de database waarvan u eerder een backup heeft gemaakt. Om problemen te voorkomen check altijd of de (mysql) database versies gelijk zijn

Bewerk Magento 2 configuraties

We zijn klaar met het uitwisselen van bestanden tussen beide servers. Nu is het de tijd om uw Magento 2 winkel te configureren met uw nieuwe server. Eerst dient men het app/etc/env.php te bewerken door de nieuwe gegevens van de database in te voeren. Open het env.php bestand met behulp van uw server file manager en verander de onderstaande lijnen:

'Db' =>

array (

'Table_prefix' => ",

'Verbinding' =>

array (

'Default' =>

array (

'Host' => 'DATABASE_HOST',

'Dbname' => 'database_name',

'Username' => 'DATABASE_USERNAME',

'Wachtwoord' => 'DATABASE_PASSWORD',

'Actieve' => '1',

)

)

)

Waar:

'host' is de database hostname. De meest gebruikte gastheer is "localhost".

'dbname' is de naam van de database.

'username' is een gebruikersnaam.

'wachtwoord' is het wachtwoord.

Het kan zijn dat u een nieuwe domeinnaam heeft voor uw Magento 2.0 webshop. U dient uw oude server domeinnaam te vervangen door een nieuwe domeinnaam. Hiervoor moet u de waarde wijzigen in de database in tabel core_config_data bij web/unsecure/base_url en web/secure/base_url

 Magento 2 Cache in

De laatste stap is om de Magento 2 cache te wissen en wellicht verstandig om het opnieuw te deployen. U kunt dit doen door alles te verwijderen in var/cache die zich bevind in de magento directory, of u kunt de volgende CLI commando's uitvoeren via uw terminal:

1: $ php bin/magento cache:flush
2: $ php bin/magento setup:di:compile
3: $ php bin/magento setup:static-content:deploy (en_US nl_NL)

 

Dat is alles wat u hoeft te doen. Uw Magento 2 winkel zal nu weer online zijn.