Er zit een klein foutje in Magento 2.0.4 als er geen meta description is van een product, dan neemt Magento standaard de product omschrijving over, maar stript dit niet zodat alle html tags eruit zijn. Zoek het bestand : vendor\magento\module-catalog\Block\Product\View.php en de onderstaande code


$currentCategory = $this->_coreRegistry->registry('current_category');
137if ($keyword) {
138  $this->pageConfig->setKeywords($keyword);
139} elseif ($currentCategory) {
140  $this->pageConfig->setKeywords($product->getName());
141}
142$description = $product->getMetaDescription();
143if ($description) {
144  $this->pageConfig->setDescription($description);
145} else {
146  $this->pageConfig->setDescription($this->string->substr($product->getDescription(), 0, 255));
147}
148if ($this->_productHelper->canUseCanonicalTag()) {
149  $this->pageConfig->addRemotePageAsset(
150    $product->getUrlModel()->getUrl($product, ['_ignore_category' => true]),
151    'canonical',
152    ['attributes' => ['rel' => 'canonical']]
153  );
154}
155

156$pageMainTitle = $this->getLayout()->getBlock('page.main.title');

Verander de aangegeven regel in blauw naar : $this->pageConfig->setDescription($this->string->substr(strip_tags($product->getDescription()), 0, 255));