Indien u via de terminal tijdens het uitvoeren een geheugen melding krijg. Bijvoorbeeld : Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted.

Dat kunt u het geheugen afdwingen tijdens de uitvoer. Dit doet u door ipv php bijvoorbeeld deze regel te gebruiken php -dmemory_limit=512M


Voorbeeld (indexering):

Normaal :php  bin/magento indexer:reindex

Met geheugen limit : php -dmemory_limit=512M bin/magento indexer:reindex