javascript 3d product/floor configurator with tree.js

In het verleden ontwikkelde we een 3D product/floor configurator in Flash ( (+ Papervision3D : https://en.wikipedia.org/wiki/Papervision3D) . Alleen dit tijdperk ligt weer ver achter ons. Anno 2019 gebruiken we javascript/TypeScript in plaats van actionscript wat men destijds gebruikte in flash .

Hoe maken we tegenwoordig een 3d product/floor configurator?

Uiteraard vanuit javascript. Zoals we ook HTML5 games zouden ontwikkelen. Een voorbeeld (movie) van een game vindt u in onze rubriek van flash naar html5 zie :

www.utilewebsites.nl/diensten/flash-naar-html5-service/

Een veel gebruikte bibliotheek voor 3d is tree.js en dan is vraag natuurlijk is er een voorbeeld. Uiteraard hebben we een voorbeeld : Een 3D floor plan configurator kunt u hier testen :

www.utilewebsites.nl/example/3djavascript/

Wilt u meer weten over de mogelijkheden ? Neem dan contact met ons op

Interesse in tree.js

Ga dan naar https://threejs.org/


Voorbeeld project product configurator : https://filex3d.utilewebsites.eu