In sommige gevallen wil men testen uitvoeren per cron job. Alleen hoe doe je dit in Magento 1.9.3 ?

Installeer eerst Aoe_Scheduler : https://github.com/AOEpeople/Aoe_Scheduler

Daarna kunt u via de commandline het volgende uitvoeren :

1 : Ga naar de root van uw Magento installatie

2: overzicht mogelijkheden

> cd shell
> php scheduler.php
Available actions:
  --action listAllCodes
  --action scheduleNow --code code  Schedule a job to be executed as soon as possible
  --action runNow --code code    Run a job directly

3: overzicht cronjobs

> php scheduler.php --action listAllCodes
aggregate_sales_report_bestsellers_data      0 0 * * *      disabled
aggregate_sales_report_coupons_data        0 0 * * *      disabled
aggregate_sales_report_invoiced_data        0 0 * * *      enabled
aggregate_sales_report_order_data         0 0 * * *      disabled
aggregate_sales_report_refunded_data        0 0 * * *      enabled
aggregate_sales_report_shipment_data        0 0 * * *      disabled
aggregate_sales_report_tax_data          0 0 * * *      enabled
aoeasynccache                   */15 * * * *     enabled
aoecachecleaner                  17 * * * *      enabled
catalog_product_alert               0 0 * * *      enabled
catalog_product_index_price_reindex_all      0 2 * * *      enabled
catalogrule_apply_all               0 1 * * *      enabled
currency_rates_update               0 0 * * *      enabled
log_clean                                enabled
newsletter_send_all                */5 * * * *     disabled
paypal_fetch_settlement_reports                     enabled
sales_clean_quotes                 0 0 * * *      enabled
sitemap_generate                  0 17 * * *      enabled

4 :Voorbeeld direct 1 cronjob uitvoeren en testen :

> php scheduler.php --action runNow --code sitemap_generate

5: Executie tijd uitlezen

Ga naar uw database (phpmyadmin) en open table cron_schedule. Gooi deze eerste leeg (Truncate) 
en voer vervolgens stap 4 uit. Nadat dit is voltooit kunt u in deze tabel bij de desbetreffende 
cronjob executed_at en finished_at uitlezen. De executie tijd kunt u aan de hand van de 
start- en eindtijd bepalen