De Revolutie van Development en AI: Een Nieuwe Era van Creativiteit en Innovatie

De snelheid waarmee de wereld verandert, lijkt immens, en velen kunnen het amper bijhouden. Dit geldt zeker voor de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). We bevinden ons in de vierde industriële revolutie, waarbij AI in talloze processen invloed zal uitoefenen.

Of men nu programmeur, tekstschrijver, video-editor, designer, jurist, analist of dokter is (etc..), AI zal overal zijn invloed laten gelden. Men zegt wel eens dat de doos van Pandora is geopend. Verandering is altijd lastig voor de mens, waarbij angst voor het onbekende een grote rol speelt. In alles zit een positieve en negatieve kant.

Onze veronderstelling is dat AI nu een tool is die de manier van werken drastisch zal veranderen. Het totale overzicht van het ontwikkelen van een applicatie, software en het creatieve idee komt nog steeds van de mens. Alles wat al eens gedaan is, kan AI tot op zekere hoogte steeds beter reproduceren. Maar volledig out-of-the-box denken is nog steeds iets wat alleen de mens kan. AI zal repetitieve taken en veel retoriek overnemen, waardoor het ons uitdaagt om dieper te gaan en nieuwe concepten te bedenken.

De rol van de developer verandert ook. De full stack developer wordt steeds belangrijker. We zoeken iemand die op de hoogte is van de ontwikkelingen in AI en het geheel kan overzien. Deze persoon kan ideeën ontwikkelen en het geheel in goede banen leiden met behulp van software-architectuurpatronen en ontwerppatronen. Dit zorgt ervoor dat de applicatie overzichtelijk blijft en gemakkelijk kan worden uitgebreid en onderhouden.

Gezien een applicatie uit verschillende programmeertalen kan bestaan die met elkaar samenwerken, en elk onderdeel dat gebouwd moet worden normaal gesproken meer mensen met diepgaande kennis vereist, kan dit nu wellicht door 1 of 2 full stack developers worden gedaan. Zij kunnen sneller onderdelen voor de gehele applicatie bouwen.

Ook combinaties van animaties, video en 3D zijn nu makkelijker te realiseren, vooral als een developer een brede interesse heeft en graag speelt met al deze aspecten. Hoewel AI aanwezig is, moet men nog steeds de inzichten en principes kennen om iets vanaf de basis op te bouwen. De rol van de developer wordt omvangrijker: niet alleen een scriptje schrijven, maar ook als een "totaal creator" fungeren. Men moet een idee kunnen uitwerken en realiseren binnen een klein team, dat het geheel kan overzien en creatieve input kan leveren om de ontwikkelingstijd zo efficiënt mogelijk te houden.

Dit kan ook een boost geven aan ontwikkeling en creativiteit omdat we met veel kleinere teams sneller en efficiënter kunnen werken, en we beschikken over veel kennis en mogelijkheden. Als we onze mindset niet richten op de angst voor verandering, maar op creativiteit en het verkennen van nieuwe ideeën, kunnen we een hoger plan bereiken. Hierdoor kunnen we de retoriek achterwege laten en ons steeds meer focussen op creativiteit, het maken van iets moois, en onszelf verder ontwikkelen.