ChatGPT

Op dit moment is ChatGPT een veel besproken AI waar iedereen gratis gebruik van kan maken.

Er zijn veel podcasts te vinden op o.a. youtube waarin men de kansen, gevaren en mogelijkheden bespreekt. De groei qua gebruikers is enorm, men schreef : ChatGPT kreeg binnen 5 dagen 1 miljoen gebruikers (op 23 december 2022)

Wat is ChatGPT:

ChatGPT is een taalmodel dat is getraind door OpenAI. Het wordt gebruikt voor taak automatisering, zoals het genereren van antwoorden op vragen, het opstellen van teksten en het voeren van gesprekken. Het maakt gebruik van een neural network om natuurlijke taal te verwerken en te begrijpen. Dit model is gebaseerd op de transformer-architectuur, die de prestaties van taalmodellen aanzienlijk heeft verbeterd. ChatGPT is een krachtig hulpmiddel voor bedrijven, onderzoekers en ontwikkelaars die werken aan taalgebaseerde toepassingen.

Het groeipotentieel van ChatGPT hangt af van de toepassingen waarvoor het wordt gebruikt en de manier waarop gebruikers het inzetten. Aangezien ChatGPT een taalmodel is, is het in staat om steeds meer te leren over natuurlijke taal en de context waarin het wordt gebruikt. Hierdoor kan het steeds beter worden in taak automatisering zoals het genereren van antwoorden, opstellen van teksten en voeren van gesprekken.

Voor bedrijven en ontwikkelaars kan ChatGPT een krachtig hulpmiddel zijn bij het ontwikkelen van taalgebaseerde toepassingen. Voor gebruikers kan ChatGPT bijvoorbeeld helpen bij het snel vinden van informatie of het automatiseren van taken zoals het beantwoorden van e-mails.

Echter, het groeipotentieel van ChatGPT hangt af van de hoeveelheid data die het krijgt toegewezen en de kwaliteit van die data. Hoe meer data het model krijgt toegewezen, hoe beter het wordt in het begrijpen van de natuurlijke taal en het uitvoeren van taken.

Zelf de AI testen ? Ga naar https://chat.openai.com/ en Sign Up