AVG privacywet 2018

Gezien de wet binnenkort van start gaat zetten we hieronder enkele links samen waarop u meer informatie kunt vinden.

Algemene informatie AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

AVG in een notendop : https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/avg_in_een_notendop.pdf

AVG uitgebreid : https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg

Gratis een nieuwe privacyverklaring opmaken kan via Veilig internetten.nl zie : https://veiliginternetten.nl/privacyverklaring-generator-start/start/

Nieuwe ideeën, verandering van koers

Bespreek uw onlineplannen geheel vrijblijvend met onze programmeurs en webconcept-professionals.

Wij aarzelen niet om hierbij onze ongezouten mening te geven, want mooie praatjes en onrealistische ideeën hebben nog nooit iemand vooruit geholpen.

Lees meer klik hier